Zapisy na sztafetę - NATURAL BORN RUNNERS

Tekst

Zapisy na wydarzenie możecie zgłaszać przez formularz zgłoszniowy na Naszej stronie: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. 

Przed wypełnieniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z szczegółowym REGULAMINEM SZTAFETY.

 

REGULAMIN

I. Cel imprezy

1. Promocja walorów turystycznych miasta Szczyrk.

2. Popularyzacja zdrowego trybu życia oraz aktywnego spędzania czasu.

3. Popularyzacja biegania w naturalnym, górskim terenie.

 

II. Organizator:

Fundacja „Festiwal Biegów Górskich” przy współpracy ze sklepem Natural Born Runners.

 

III. Program zawodów

Biuro zawodów – wydawanie pakietów startowych.


Biuro zawodów będzie otwarte w dniach 26-28.10 w hotelu Orle Gniazdo. Rejestracja zawodników będzie się odbywać w godzinach pracy biura festiwalowego.

W dniu zawodów otwarte będzie biuro zawodów, w holu głównym Centrum Kongresów i Rekreacji Orlego Gniazda (6 piętro – biuro festiwalowe).


Pakiety startowe wydawane będą w godzinach 8:00 – 08:45.

START:
parking przy Orlim Gnieździe od ulicy Wrzosowej.

godz. 8:45 – zbiórka przy parkingu

godz. 09:10 – start biegu

godz. 10:10 – koniec biegu

godz. 10:20 – ogłoszenie wyników  / dekoracja zwycięzców odbędzie się przed oficjalnym zakończeniem Festiwalu o godzinie 16:45.

 

IV. Trasa

1. Długość jednej pętli to ok 600 m. Trasa pętli w wersji pierwotnej zawiera dwa etapy: trudny zbieg, a po nim jeszcze trudniejsze podejście. Prosimy by, każdy z uczestników posiadał odpowiednie buty do biegania w terenie!

2. Trasa oznaczona będzie w terenie widocznymi taśmami.

3. Przed startem ostrym nastąpi wspólne, zapoznawcze obiegnięcie trasy wszystkich uczestników.

 

V. Limity i organizacja trasy

1. Limit czasu rozgrywania biegu to 60 minut.

2. Limit uczestników to 13 zespołów (3 osoby w składzie, w tym 1 osoba płci przeciwnej)

3. Pomiaru czasu dokonuje sędzia główny zawodów.

4. W trakcie całych zawodów należy poruszać się wyłącznie po trasie wyznaczonej przez Organizatora.

5. Podczas trwania zawodów zawodnik przebywający na trasie musi mieć przy sobie pałeczkę z numerem swojej drużyny.

6. Zakazane jest korzystanie z pomocy osób trzecich na trasie. Jedzenie, picie czy sprzęt wolno deponować tylko w wyznaczonych punktach żywieniowych.

 

VI Przebieg rywalizacji.

1. W rywalizacji może uczestniczyć 13 zespołów (3 osoby w składzie w tym 1 osoba płci przeciwnej)

2. Wygrywa ten zespół, który zaliczy największą liczbę okrążeń w czasie 60 minut. 60 minut to limit, który uprawnia ostatniego zawodnika do wybiegnięcia na ostatnie okrążenie. To znaczy, że jeśli zmiana pałeczki nastąpi w 59:59 to ostatni zawodnik może jeszcze ruszyć na trasę.

3. Potwierdzeniem zaliczenia pętli przez danego zawodnika jest zebranie przez niego nakrętki. Nakrętki wydaje sędzia, który znajduje się na trasie pętli. Po przebiegnięciu całego okrążenia zawodnik danej drużyny przekazuje pałeczkę drugiej osobie z teamu i zgłasza informacje o przebiegnięciu sędziemu.

4. Każdy z zespołów posiada swój pojemnik na nakrętki, do którego zawodnik kończący pętle musi zdać nakrętkę.

5. Pod karą dyskwalifikacji zabronione jest korzystanie ze swoich nakrętek.

 

VIII. Warunki uczestnictwa

1. Uczestnikiem biegu może zostać każdy uczestnik festiwalu, który do dnia zawodów ukończy 18 lat, posiada ważny paszport lub dowód osobisty.

2. Warunkiem uczestnictwa w sztafecie jest wcześniejsza rejestracja drużyny na stronie internetowej festiwalu – za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego lub w czasie trwania wydarzenia w godzinach pracy biura festiwalowego do wyczerpania limitu miejsc.

LINK DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

3. Uczestnictwo w zawodach nie wymaga dodatkowych opłat.

4. O możliwości startu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

IX. Nagrody

1. Dla pierwszych trzech zwycięskich sztafet – przewidujemy nagrody ufundowane przez Naszych partnerów – Firmę Led Lenser, Black Diamond, Hydro Flask, Salco oraz nagrody od Fundacji „Festiwal Biegów Górskich”.

 

X. Bezpieczeństwo

1.  Każdy zawodnik zobowiązany jest podpisać Oświadczenie, w którym oświadcza, że bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ryzyko.

2.  Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa, a w szczególności przepisów ruchu drogowego, zasad poruszania się po drogach publicznych oraz przepisów przeciwpożarowych. Za skutki naruszania tych przepisów Zawodnik odpowiada indywidualnie.

 

XI. Postanowienia końcowe

1. Przepisy mogą ulec zmianie przed rozpoczęciem zawodów, o czym Uczestnicy zostaną poinformowani w formie komunikatu na stronie internetowej.

2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pokonywania trasy.

3. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ryzyko. Zgłaszając się na bieg oraz podpisując Oświadczenia o starcie na własną odpowiedzialność Organizator uznaje, iż Uczestnik zapoznał się z charakterem Biegu, a także zdaje sobie sprawę z zakresem i stopniem ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie decyduje się podjąć ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.

4. Uczestnicy muszą posiadać ubezpieczenie NNW we własnym zakresie.

5. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z imprezy zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatora, Patronów medialnych i Sponsorów.

6. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów oraz do celów marketingowych Organizatorów, Patronów medialnych i Sponsorów.

7. Ostateczna interpretacja powyższego regulaminu należy do Organizatora.